Ta hjälp av en energiexpert

En energideklaration är ett dokument som ger en översikt över en byggnads energianvändning. Den syftar till att identifiera hur energieffektiv en byggnad är och ge förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen. Detta kan innefatta allt från att byta ut gamla fönster och isolera väggar till att installera mer energieffektiva uppvärmningssystem.

I Helsingborg, liksom i resten av Sverige, är energideklarationer obligatoriska för alla byggnader som hyrs ut eller säljs. Detta krav infördes för att främja energieffektivitet och reducera miljöpåverkan från byggnader, vilket är en del av Sveriges ambition att minska sin totala energiförbrukning och klimatpåverkan.

En energideklaration i Helsingborg utförs av en certifierad energiexpert som inspekterar byggnaden och dess energisystem. Inspektionen inkluderar en genomgång av byggnadens isolering, uppvärmnings- och ventilationssystem samt dess användning av förnybara energikällor. Efter inspektionen sammanställs resultaten i en rapport som ger byggnaden ett energiprestandaindex (EP-index), vilket anger hur mycket energi byggnaden använder per kvadratmeter och år.

Rapporten innehåller också rekommendationer för energieffektivisering. Dessa rekommendationer kan vara särskilt värdefulla för fastighetsägare i Helsingborg som vill minska sina energikostnader och öka värdet på sina fastigheter. För Helsingborgs kommun är energideklarationer ett viktigt verktyg för att övervaka och förbättra den lokala byggnadsbeståndets energieffektivitet.

Genom att följa upp energideklarationer kan Helsingborgs kommun även bidra till att nå de nationella och internationella klimatmålen. Med ständigt ökande fokus på hållbarhet och energieffektivitet är energideklarationer en nyckelkomponent för att säkerställa att byggnader i Helsingborg, och i hela Sverige, bidrar till en mer hållbar framtid.